Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

Προσέξτε που πάτε και τρώτε! Αηδιαστική κουζίνα καταγράφηκε από πελάτη που κάθονταν στο μπαρ
Προσέξτε που πάτε και τρώτε! Αηδιαστική κουζίνα καταγράφηκε από πελάτη που κάθονταν στο μπαρ

Προσέξτε που πάτε και τρώτε!